Změny ve verzi programu The Bat! Voyager 4.2

K dispozici je nová verze s pořadovým číslem 4.2, která obsahuje mnoho menších vylepšení, ale také velkou změnu, a tou je nová funkce umožňující zpožděné odeslání zprávy v editoru. Tato verze také obsahuje mnoho oprav.

 • Nová funkce Zpožděné odesílání, která umožňuje naplánovat budoucí čas a/nebo datum, kdy bude připravená zpráva programem odeslána
 • Nové makro %POSTPONE / %DELAY pro nastavení zpožděného odeslání zprávy v šabloně zpráv nebo vkládací šabloně
 • Přepracovaný panel zpráv umožňující rozšířit sloupec příloh a zobrazit v něm jak počet příloh, tak jejich názvy
 • Podpora vytváření podskupin ve skupinách v adresáři kontaktů
 • Dialog Nastavení tisku nyní nabízí výběr profilů písem
 • Přidáno zvýrazňování aktivních odkazů icq:číslo a rss:adresa
 • Příkaz /REFILTER na příkazové řádce byl rozšířen o parametr definující sestavu filtrů
 • Výrazně zrychlené zobrazování velkých obrázků při otevírání v samostatném okně a v prohlížeči obrázků na počítačích s pomalým CPU
 • Vylepšené zobrazování transparentních a translucentních PNG souborů s alfa kanálem a podpora transparentních PNG obrázků v HTML zprávách
 • Vylepšené přepínání kurzoru v editoru klávesou Shift+Tab, je-li s odpovědí zobrazen původní text zprávy
 • Volba "Číslovat předponu Re: v předmětu odpovědi" v nastavení účtu je nově vypnuta, pokud chcete tuto funkci používat, ručně ji prosím zapněte
 • Přidána volba "Vynutit výhradní přístup" do úlohy "Sledovat a odesílat soubory" v Plánovači, která zabrání odeslání souborů, které jsou používány
 • Program nově zpracovává příkazy na příkazové řádce přesně v tom pořadí, v jakém jsou definovány
 • Přidán nový příkaz na příkazové řádce /NO_GETADDRINFO určený pro vypnutí API funkce "getaddrinfo(EX)", což může být potřeba v případě, kdy jej antivirový program použitý přes plugin nepodporuje
 • Mnoho menších změn v grafickém prostředí programu, ať už jsou to ikony v hlavním menu, ikony v editoru zpráv, filtrovacím systému atd.
 • Opraveny chyby zjištěné ve filtrovacím systému, plánovači, podpoře digitálních certifikátů, šablonách a makrech, příkazové řádce atd.